Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Твоята кошница е празна!
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност и управление на личните данни

ЕТ ЮВИК поема ангажимент да обезпечи сигурността на личните данни, които събира, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен по отношение на субекта на данните начин.

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Ние събираме лични данни само, когато това е законосъобразно и само ако субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели или ако обработването е необходимо за изпълнението на направена поръчка за продуктите, които предлагаме.

 

Какви данни събираме за Вас

ЕТ ЮВИК събира информация от следните външни за компанията физически лица: Субекти на данни, проявяващи интерес към продуктите, които предлагаме (име, компания, адрес, телефон и електронна поща).

ЕТ ЮВИК не обработва данни за лица, ненавършили 18 години. В случай, че такава информация постъпи по някой от комуникационните канали, тя подлежи на незабавно изтриване.

 

Начините на събиране на личните Ви данни

  • Лични данни попълнени във формите за контакти и за поръчка на фирмения уеб сайт
  • Лични данни съдържащи се в запитвания директно изпратени по електронна поща

 

Цели на обработването и съхраняването на Личните данни 

  • За да изпратим направената поръчка
  • За да се свържем по телефон или мейл във връзка с проявения интерес към продуктите, които предлагаме

 

Срок на съхранение на данните

Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Когато решаваме за колко време да съхраняваме тези данни, ние преценяваме тяхното количество, естество и чувствителност, потенциалния риск от неразрешено използване или разкриване и целите на обработката, както и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

 

Споделяне на личните данни

Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:

  • Куриерски компании
  • Компетентни и надзорни органи, които изискват от нас да изпълним своите задължения по закон или да отговорим на искания или въпроси

 Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

 

Вашите права

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Вижте повече за тези права на следния адрес: 

https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2

Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на: uvik@abv.bg